Baza wiedzy

Rozszerzona możliwość zwolnienia z ZUS- Tarcza 2.0.

Rozszerzona możliwość zwolnienia z ZUS- Tarcza 2.0.

Ustawą z dnia 17 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2, zmianie uległ przepis art. 31 zo ustawy dotyczący zwolnień z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu: Zwalnia się zobowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, […]

Zobacz więcej
Dokumentowanie WTD – Rozporządzenie, a ustawa

Dokumentowanie WTD – Rozporządzenie, a ustawa

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, wskazujące okoliczności, w których uznaje się, że towary zostały wysłane lub przetransportowane z terytorium państwa członkowskiego dostawy, co jest niezbędne dla zastosowania zwolnienia […]

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej o prawie dla biznesu i nowych technologii!

Oferta
doradztwo podatkowe katowice