accuracy-alarm-clock-analogue-business-552598

PPK – HARMONOGRAM

PPK – harmonogram dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 pracowników

ZATRUDNIASZ POWYŻEJ 50 PRACOWNIKÓW ? PONIŻEJ HARMONOGRAM WDROŻENIA PPK W TWOJEJ FIRMIE.

1.24.04.2020 r. Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK
2. 11.05.2020 r. Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK/ Termin na złożenie przez Pracowników rezygnacji z PPK (załącznikiem do umowy o prowadzenie PPK będzie lista pracowników, więc pracownicy którzy nie chcą aby w maju była odprowadzona składka powinni przed tą datą złożyć deklarację w sprawie rezygnacji z PPK).
3. Maj 2020 r. Naliczenie i pobranie pierwszej składki
4. 15.06.2020 r. Wpłata pierwszej składki do instytucji finansowej

Przedsiębiorco, pamiętaj, że aby nie musieć naliczyć i pobrać w maju pierwszej składki na PPK, pracownik do dnia 11 maja 2020 r. MUSI ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ W SPRAWIE REZYGNACJI Z PPK.