Podnieś kompetencje
swoje i swoich pracowników.

Oferta e-learningu
z zakresu RODO:

Jedną z podstawowych zasad wprowadzonych przez RODO jest zasada rozliczalności, zgodnie z którą administrator danych ma obowiązek wykazać przestrzeganie zasad ochrony danych osobo- wych, przy czym ich przestrzeganie przez organizację jest możliwe wyłącznie w sytuacji gdy pracownicy i współpracownicy będą posia- dali wiedzę i świadomość z zakresu ochrony danych osobowych.
demo-attachment-69-circle

Oferujemy szkolenia
e-learningowe z zakresu:

  • RODO (szkolenie podstawowe, szkolenie dla kadr, szkolenie dla samorządów);
  • AML dla pracowników Instytucji obowiązanej
  • szkolenie dot. zasad i obowiązków związanych z płatnościami
  • szkolenia z tematyki compliance – sygnaliści, antykorupcja
  • szkolenie z zasad rękojmi i gwarancji dla pracowników działów sprzedaży
Istnieje możliwość zindywidualizowania szkolenia, aby było idealnie dopasowane do potrzeb twojej organizacji!


Ceny już od 25,00 zł netto / licencja / 3 miesiące.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółową ofertę !
demo-attachment-69-circle

Nasze praktyczne, ciekawe i wymuszające aktywność po stronie użytkownika szkolenia, zaprojektowane są przez ekspertów. Dzięki temu znajdziesz w nich odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jak wykonywana jest usługa?

Przesyłacie Państwo adresy e-mail pracowników, którzy mają wziąć udział w szkoleniu
Pracownik otrzymuje na podany adres e-mail link do szkolenia wraz z informacją o obowiązku odbycia szkolenia
W ustalonym terminie otrzymają Państwo Raport, ze wskazaniem wyników oraz osób, które szkolenia nie przeszły

Pamiętaj!

Ustawodawca wymusza ciągłe podnoszenie świadomości po stronie personelu, a organizacja jest obowiązana zapewnić ROZLICZALNOŚĆ. E-learning spełnia tę funkcję, bowiem buduje świadomość po stronie pracowników i współpracowników, jak również pozwala na wykazanie należytej staranności, co w efekcie zwiększa bezpieczeństwo całej organizacji.

Zapraszamy do kontaktu

KRPM Legal