chemistry-4932607_640

STREFA CZERWONA/ STREFA ŻÓŁTA – CZY WIESZ JAKIE OBOWIĄZKI CIĄŻĄ NA PRACODAWCY ?

Od 8 sierpnia 2020 r. obowiązują nas regulacje Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej: Rozporządzenie). Jakie zmiany wprowadza przedmiotowa regulacja? Jaki jest zakres wprowadzonych ograniczeń i kogo obejmą dodatkowe restrykcję – odpowiedź na te i inne zagadnienia związane z nowym rozporządzeniem znajdziesz w niniejszym artykule.

W związku ze znacznym wzrostem liczby zachorowań w poszczególnych regionach naszego kraju, ustawodawca zdecydował się wprowadzić nowe zasady bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa COVID-19, które obowiązują jednak wyłącznie w wyznaczonych obszarach. Aktualne brzmienie Rozporządzenia wskazuje, iż szczególne restrykcje zostaną zastosowane w 19 powiatach odpowiednio z województw: śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Ponadto, obszary wskazane w rzeczonym Rozporządzeniu podzielone zostały na trzy strefy – żółtą i czerwoną, które różnią się między sobą w szczególności zakresem wprowadzonych ograniczeń i obostrzeń oraz zieloną, w której sytuacja epidemiologiczna pozostaje bez zmian.

Strefa czerwona – jakie zmiany?

Z brzmienia zaprezentowanego przez Radę Ministrów Rozporządzenia wynika, że mieszkańcy i osoby przebywające na terenie obszarów, które zakwalifikowane zostały do strefy czerwonej pozbawiono możliwości organizowania oraz uczestnictwa w wszelkiego rodzaju targach, wystawach czy konferencjach. Od 8 sierpnia 2020 r. obowiązuje ponadto zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych, a w lokalach gastronomicznych wprowadzono ograniczenie w zakresie 1 osoby na 4 m2. Bez zmian pozostanie natomiast działalność z zakresu hotelarstwa oraz aquaparków czy basenów, gdzie obowiązuje dotychczasowe ograniczenie obejmujące 75% obłożenia obiektu. Dodatkowo wprowadzone zostało ograniczenie w zakresie ilości uczestników imprez weselnych oraz innych uroczystości rodzinnych, które w przypadku strefy czerwonej wynosi ograniczono do 50 osób (z wyjątkiem obsługi). Niewątpliwie jednak jedną z najbardziej odczuwalnych restrykcji, jaka wiąże się z przebywaniem w strefie czerwonej jest wprowadzenie obowiązku noszenia maseczki na całym obszarze przestrzeni publicznej. 

Jak sytuacja wygląda w zakładach pracy w strefie czerwonej?

W tym miejscu wskazać należy, iż w treści § 26 ust. 2 pkt. 2c) Rozporządzenia, Rada Ministrów wprowadziła do odwołania obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy. Jednocześnie warto wziąć pod uwagę fakt, iż w kolejnym ustępie Rozporządzenia wprowadzono wyłączenie generalnego obowiązku zakrywania ust i nosa poprzez wskazanie, iż nakaz ten co do zasady obejmuje jedynie osobyoby, które wykonują obsługę interesantów lub klientów w czasie wykonywania swoich obowiązków. 

Jednocześnie, na pracodawcy nadal spoczywa obowiązek udostępnienia osobom zatrudnionym w zakładzie pracy rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. Ponadto konieczne jest zagwarantowanie odległości pomiędzy stanowiskami pracy, które wynoszą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności – w takim przypadku zakład musi zapewnić takim pracownikom środki ochrony osobistej, które są związane ze zwalczaniem epidemii.

Strefa żółta – co nowego?

W odróżnieniu od strefy czerwonej, w strefie żółtej nałożone restrykcje nie mają tak inwazyjnego charakteru. Przede wszystkim, w zakresie obowiązku noszenia maseczek osoby przebywające na terenie strefy żółtej są zobligowane do przestrzegania unormowań, które obowiązywały już do tej pory, a więc do noszenia maseczek w środkach transportu publicznego, w miejscach ogólnodostępnych (chyba że zachowana jest odległość 1,5m), w zakładach pracy (przy obsłudze klienta), w obiektach handlowych czy usługowych oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego. 

Dodatkowo wprowadzono ograniczenie w zakresie organizowanych imprez sportowych czy wydarzeń kulturalnych, w których może uczestniczyć jedynie 25% publiczności. W lokalach gastronomicznych przyjęto analogicznie do strefy czerwonej wskaźnik 1 osoby na 4m2 i tak jak przy strefie czerwonej, działalność hotelarska oraz aquaparków i basenów pozostaje bez zmian. Wesela oraz pozostałe uroczystości rodzinne ograniczono z kolei do 100 osób. 

W zakresie obowiązków pracodawcy w strefie żółtej, pozostawiono dotychczas obowiązujące regulacje.

Aktualizacja danych

Przedmiotowe rozwiązanie ma z założenia charakter czasowy i będzie obowiązywało do czasu spadku wysokości zachorowań w poszczególnych regionach. Jednocześnie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, dane obejmujące obszary wchodzące w zakres danych stref będą aktualizowane dwa razy w tygodniu. Warto w tym kontekście śledzić strony internetowe Ministerstwa Zdrowia oraz aktualizacje list poszczególnych regionów, by w odpowiednim czasie móc zastosować się do obostrzeń związanych z zakwalifikowaną strefą.